Třinecký inženýring
Třinecký inženýring

Oznámení o změně sídla společnosti

Vážení obchodní partneři,
Change of company seatOznámení o změně sídla
rádi bychom Vás tímto informovali o skutečnosti, že s účinností od 10.6.2015 dochází ke změně sídla společnosti na novou adresu:

Třinecký inženýring, a.s.
Nad Tyrkou 101
739 61 Třinec-Kanada

Dovolujeme si Vás požádat o zavedení této změny do Vaší evidence.

Úvod

Společnost Třinecký inženýring, a.s. byla založena roku 1996 pod názvem Třinecké železárny inženýring, a.s. Vznikla vyčleněním investičních a inženýrských služeb z Třineckých železáren, a.s. Třinec. V roce 2000 došlo k prodeji společnosti a současně ke změně názvu společnosti na současný název - Třinecký inženýring, a.s.

Základním posláním společnosti bylo a zůstalo poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru především společnosti Třinecké železárny, a.s. a skupině Třinecké železárny-Moravia Steel, ale také všem dalším organizacím. které chtějí mít své investice provedeny s profesionálním přístupem a ve vysoké kvalitě. Za dobu svého působení již společnost dokončila nemálo staveb i v oblasti občanské vybavenosti jako jsou stavby pro sportovní a rekreační účely, zdravotnická zařízení, městské úřady, školy apod.

Společnost nabízí inženýrskou a kompletační činnost, realizaci bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb, soustavně se věnuje problematice ekologických staveb. Společnost nabízí kompletní servis v oblasti realizace staveb, včetně vyřízení potřebných dokumentů a rozhodnutí.


Přilba

DP webdesign studio Třinec, tvorba www stránek, webů, prezentací www.dpwebdesign.cz